Hoerskool Ellisras
Tuisblad Vennote Koshuis Kontak Ons
Nuusbriewe / Newsletters

Nuusbriewe word aan leerlinge beskikbaargestel. Die nuusbrief bevat alle relevante inligting aangaande gebeure rakende die skool. Maak asseblief seker dat u die nuusbrief ontvang. Die nuuste nuusbrief kan afgelaai word deur op "Laai Af" te kliek.

Newsletters are provided to pupils. The newsletter contains all relevant information about school events. Please make sure you receive the newsletter. The latest newsletter can be downloaded by clicking "Download".