Hoerskool Ellisras
Tuisblad Vennote Koshuis Kontak Ons
Erekode / Code of Conduct

Aan God en Sy Woord alleen, gee ons die

ereplek in ons skool en in ons lewe.

Ons is lojaal teenoor ons volk, taal en tradisie.

 

Ons is lojaal teenoor ons skool: ons werk vir die goeie

naam en eer van ons skool. Ons wil so lewe

dat ons liggaamlik en geestelik rein is,

getrou aan die eise van ons gewete.

 

Ons eer en respekteer ons ouers en onderwysers.

Ons aanvaar alle gesag wat oor ons aangestel is.

Ons strewe daarna om ten alle tye eerlik en opreg te wees.

 

Ons is gereed om altyd te dien.

Ons wil hoflik en vriendelik teenoor almal optree.

Ons gebruik ons Godgegewe talent en

doen elke taak asof vir die Here self.

Ons strewe is na die ewige, nie na die tydelike nie.

Ons woord is ons eer.

To God and His Word only, we give honour

in our school and in our lives.

We are loyal towards our nation, language

and tradition.


We are loyal towards our school:

we work for the good name and

honour of our school.

We want to live our lives so that we are

pure in body and in spirit, true to the


We honour and respect our parents and teachers.

We accept all the authority commissioned over us.

We strive to always to be honest and sincere.


We are always ready to serve.

We want to be friendly and courteous

towards each other.

We want to use the talents God gave us

so that we do every task as if

we are doing it for God Himself.

We strive for the everlasting, not the temporary.

Our word is our honour.