Hoerskool Ellisras
Tuisblad Vennote Koshuis Kontak Ons
Inskrywing / Application

Alle inskrywings word deur die administratiewe kantoor hanteer.

All applications are handled by the administrative office.

 

Kontak ons gerus. / Feel free to contact us

Tel: 014 763 2104

Email: admin@rassies.com

application
Skoolgeld / School Fees

Skoolgeld: 2022


R 23 430.00 vir die jaar
R2 130  per maand vir 11 maande
R40 – verpligte dagboek

Graad 8 & 9
Verpligtend vir almal
R107  – Tegnologie handboek
R350  – Digitale tegnologie

Graad 10 tot 12
R500 – Verbruikers studies
R650  - RTT
R600 - IT
R210 – Gr 10 - Rekenkunde handboek
R220 – Gr 11 - Rekenkunde handboek
R230 – Gr 12 - Rekenkunde handboek
R277 – IGO handboek
R100 - Gr 10 - Elektriese Tegnologie-projek
R100 - Gr 11 - Elektriese Tegnologie-projek
R200 - Gr 12 - Elektriese Tegnologie-projek
R100 - Gr 10 - Landboutegnologie-projek
R300 - Gr 11 - Landboutegnologie-projek
R400 - Gr 12 - Landboutegnologie-projek
R424 – Fisiese Wetenskap handboek
R100 – Lewens Wetenskap handboek

School Fees: 2022


R23 430.00 for the year
R2 130  per month for 11 months
R40 – compulsory diary

Grade 8 & 9
Compulsory for all
R107  – Technology handbook
R350  – Digital Technology

Grade 10 to 12
R500 - Consumer studies
R650 - CAT
R600 - IT
R210 – Gr 10 - Accounting handbook
R220 – Gr 11 - Accounting handbook
R230 – Gr 12 - Accounting handbook
R277 – EDG handbook
R100 - Gr 10 - Electrical Technology project
R100 - Gr 11 - Electrical Technology project
R200 - Gr 12 - Electrical Technology project
R100 - Gr 10 - Agricultural Technology project
R300 - Gr 11 - Agricultural Technology project
R400 - Gr 12 - Agricultural Technology project
R424 – Physical science handbook
R100 – Life Science handbook

Kontak die skool se finansieskantoor in verband met enige inligting rakende skoolgeld. / Contact the school's finance office for any information regarding school fees

Tel: 014 763 2104/5
Epos: admin@rassies.com

Payment