Hoerskool Ellisras
Tuisblad Vennote Koshuis Kontak Ons
Koshuis / Hostel

Inskrywingsvorms is beskikbaar by die finansies-kantoor of u kan die nodige vorms aflaai deur om op die "Laai Af" knoppie te kliek.

Die volle bedrag kan met inskrywing betall word, of kwataalliks aan die begin van elke kwartaal.

Koshuisgelde vir 2021:

R29,800 per leerder per jaar
1st termyn = R 7,720.00
2nd termyn = R 7,720.00
3rd termy = R 7,720.00
4th termyn = R 6,640.00

 

Kontak ons gerus.

Tel: 014 763 2104/5 • Epos: admin@rassies.com

Laai Af

Enrollment forms are available at the finance office or you can download the necessary forms by clicking on the "Download" button.

The full amount can be paid at reistration or quartley at the beginning of evey term.

 

Hostel fees for 2021:

R29,800 per learner per year
1st term = R 7,720.00
2nd term = R 7,720.00
3rd term = R 7,720.00
4th term = R 6,640.00

 

Feel free to contact us

Tel: 014 763 2104 • Email: admin@rassies.com

Downlaod

EHS Nuwe koshuisprefekte 2020

Dit is ‘n groot voorreg vir Hoërskool Ellisras om Koshuisprefekte 2020 aan te kondig. Baie geluk aan Dewald Booyzen, Elmar Schulz, Sakkie Wessels, Tayla Vos, Mogadi Pilusa en Jo-Anne van Niekerk.

Hoof-prefekte vir 2020 is Sakkie Wessels en Tayla Vos. Mag hierdie leiers met wysheid en krag geseën word om met mening leiding te neem vir al die verbly-leerders.

KoshuiskomiteeKoshuiskomitee
Koshuis Koshuis Koshuis Koshuis