Location
AREA

40 Fox Odendaal St, Lephalale, 0555

Location
NOMMER

014 763 2104

Erekode

author image

Aan God en Sy Woord alleen, gee ons die ereplek in ons skool en in ons lewe.

Ons is lojaal teenoor ons volk, taal en tradisie.

Ons is lojaal teenoor ons skool: ons werk vir die goeie naam en eer van ons skool.

Ons wil so lewe dat ons liggaamlik en geestelik rein is, getrou aan die eise van ons gewete.

Ons eer en respekteer ons ouers en onderwysers.

Ons aanvaar alle gesag wat oor ons aangestel is.

Ons strewe daarna om ten alle tye eerlik en opreg te wees.

Ons is gereed om altyd te dien.

Ons wil hoflik en vriendelik teenoor almal optree.

Ons gebruik ons Godgegewe talent en doen elke taak asof vir die Here self.

Ons strewe is na die ewige, nie na die tydelike nie.

Ons woord is ons eer.