Location
AREA

40 Fox Odendaal St, Lephalale, 0555

Location
NOMMER

014 763 2104

Graad 8

Registreer Aanlyn

Volg die proses wat deur die Gauteng Departement van Onderwys uiteengesit is

WEBWERF

Veelgestelde Vrae

icon

Dien In Jou Elektroniese Aansoek


Berei die volgende dokumente voor om dit elektroniese oplaai te laai:

 • Beide Ouers OF Voog se ID's
 • Geboortesertifikaat van die leerder
 • Mees onlangse skoolverslag
 • Bewys van huisadres (mees onlangse water en elektrisiteitsrekening OF volle huurooreenkoms)


Begin die registrasieproses deur die instruksies op die GDE-webwerf te volg.

www.gdeadmissions.gov.za
icon

Plasingskennisgewing


Na die voltooiing van jou aansoek en die prosessering daarvan, ontvang jy 'n plasingsaanbod as dit suksesvol is.

Plasingsaanbiedinge moet binne 7 skooldae aanvaar of afgekeur word.

Na aanvaarding kry jy 'n verwysingsnommer.

Druk die verwysingsnommer uit as bevestiging om saam met jou Hoërskool Ellisras registrasievorm intehandig.

icon

Inskrywingsvorm


Laai af of gaan haal 'n aansoekvorm by ons skoolkantoor.

Die volgende dokumente moet saam met jou Hoërskool Ellisras aansoekvorm ingedien word

 • Onlangse ID of skoolfoto van die leerder
 • Beide Ouers OF Voog se ID's
 • Geboortesertifikaat van die leerder
 • Bewys van huisadres (mees onlangse water en elektrisiteitsrekening OF volle huurooreenkoms)
 • Kopie van Mediesefondskaart
 • Inentingskaart
 • Vorderingsverslag

Opedag

Ontdek al die moontlikhede by Hoërskool Ellisras gedurende ons Opedag!


Sluit aan vir 'n meesleurende ervaring waarin jy ons fasiliteite ontdek, in aanraking kom met passievolle onderwysers, en dagdroom oor die geleenthede wat op jou wag.

Kom, word deel van ons lewendige gemeenskap en sien hoe elke dag by Hoërskool Ellisras 'n geleentheid is om uit te blink!

diary image

Rassie Dagboek

Ontketen die potensiaal van elke skooldag met ons op maat gemaakte skooldagboek!

Sorgvuldig ontwerp om essensiële inligting oor jou opvoedkundige reis vas te vang.

Ons dagboek sluit ons jaarlikse skedule, eksamenrooster, sowel as die skool se gedragskode in.