Location
AREA

40 Fox Odendaal St, Lephalale, 0555

Location
NOMMER

014 763 2104

Ons Geskiedenis

school image

In 1896 is die heel eerste skool op Ellisras, toe Waterkloof genoem, begin.


DIT WAS 'N RIETGEBOUTJIE OP DIE PRESEISE PLEK WAAR DIE PALMPARK HOTEL VANDAG STAAN.


Hierdie skool het mettertyd doodgeloop weens die moeilike omstandighede van daardie tyd — maar in 1934 ontstaan 'n "tweemanskooltjie", die Waterkloof Skool, ongeveer 400 m suid van Ellisras Hotel.

Hierdie skool het tot by standerd ses gegaan.

Die inskrywingsyfer het vinnig gestyg en 'n hout- en sinkklaskamer, asook 'n tentlokaal, is opgerig.

In Januarie 1942 begin die skool met 'n leerlingtal van 105. Alles het net vlot begin verloop, toe 'n groot storm losbars en die tentlokaal wegwaai.

In Julie 1947 kom die Waterkloof se Sentrale Skool tot stand wat ook net tot standerd ses gaan. Dit is die huidige Ellisras Laerskool.

Op 18 Julie 1952 vergader die skool-komitee van bogenoemde skool om die moontlikheid van "Middelbare Onderwys" te bespreek, en in 1958 word hierdie ideaal verwesenlik en staan die skool bekend as Waterkloof Groep II Skool.

In 1962 matrikuleer die eerste 21 leerlinge op Ellisras.


IN 1964 VERDEEL DIE SKOOL IN ELLISRAS HOËRSKOOL EN ELLISRAS LAERSKOOL, MET 'N GESAMENTLIKE INSKRYWINGSGETAL VAN 363.


In 1965 word JP de Beer as waarnemende hoof aangestel.

Intussen is die Hoërskool se geboue vanaf 1 Mei 1963 deur Capital Construction gebou.

Met die opening van die skole in Januarie 1966, is die geboue voltooi en die skool kon betrek word asook JP de Beer word as hoof aangestel.

Januarie 1969 word PJC van Dyk die volgende hoof en word daar begin met die intensiewe beywering vir sportvelde.

Video Image
school image

Gedurende 1980 word aangekondig dat die destydse Eskom 'n kragsentrale by Ellisras gaan oprig.


DAAR WORD MET GROOT VERWAGTING NA DIE NUWE ONTWIKKELING UITGESIEN.


In Augustus 1981 word daar goed gevorder met die aanbou van huise vir Eskom-werkers.

'n Merkbare tendens is konstante tot stygende getalle — vir Augustus is 360 leerlinge 'n duidelike styging.

Vandag staan Ellisras Hoërskool onder leiding van mnr. Louis Campbell en spog die skool met verskeie prestasies op plaaslike, provinsiale en nasionale gebied.

In 2018, nadat mnr. Campell aftree, word mnr. Adriaan Joubert aangestel en staan die skool weer op die drumpel van 'n nuwe omwenteling en 'n nuwe toekoms.