Location
AREA

40 Fox Odendaal St, Lephalale, 0555

Location
NOMMER

014 763 2104

Ons Vennote

VOORSITTER

Dagbestuur

Michelle Kukard

Kultuur

WAARNEEMENDE HOOF

Dagbestuur

SEKRETARESSE

Cornel Viljoen

Koshuis

Onderhoude

Daan Erasmus

Dissipline

Marina v.d. Merwe

Finansies

Riaan Vosloo

Sport

Dagbestuur

Marietjie Jacobs

Menslike Hulpbronne

Onderhoude

Hermann Jordt

Fondsinsameling

Bemarking

ADJUNKVOORSITTER

Dagbestuur

Gys Grieshaber

Geboue en Terrein